Τζάκι με Βιοαιθανόλη

 Τα τζάκια βιοαιθανόλης είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να σας χαρίσουν την μαγεία και την
 συντροφιά της φλόγας στους χώρους σας. Τζάκια χωρίς καμινάδα αλλά με αληθινή φωτιά.
 Το σύνολο των τζακιών βιοαιθανόλης μας δεν απαιτούν αγωγό, καμινάδα ή σύνδεση για την
 προμήθεια καυσίμων. Άρα αυτό τα καθιστά ιδανικά για οποιοδήποτε περιβάλλον, σε
 διαμερίσματα γραφεία αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.
 Εκτός από την θέα της φλόγας, προσφέρουν θερμική απόδοση και μπορούν να ζεσταίνουν
 ένα δωμάτιο, αφού αποδίδουν ισχύ 2Κw.
 Τα τζάκια βιοαιθανόλης έχουν κατασκευαστεί με ένα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας.
 Η τοποθέτησή τους είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει αμέσως με ένα μοναδικό σύστημα
 τοποθέτησης στον τοίχο (σύστημα batten).
  Αντιπρόσωποι Gel Fires www.gelfires.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ