Εστίες Αερίου

Οι εστίες αερίου είναι πρωτοποριακές συσκευές θέρμανσης που συνδιάζουν την θερμαντική
ικανότητα του αερίου χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον (οικολογική θέρμανση).

Λόγω της μεγαλύτερης θερμογόνου δύναμης του αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο ή το ξύλο
έχουν την δυνατότητα να θερμάνουν μεγάλους χώρους με μικρή κατανάλωση.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα και μπορούν να ανταποκριθούν στις τυχόν απαιτήσεις
των χώρων που θα εγκατασταθούν.

Η εγκατάσταση τους είναι εύκολη επειδή δεν απαιτείται κάθετη καμινάδα για την λειτουργία τους.
Διαθέτουν ομοαξονική (ομόκεντρη) καμινάδα για την εισροή του αναγκαίου αέρα και αποβολή των
οποίων καυσαερίων.
Μπορούν να συνδεθούν σε φυσικό αέριο ή σε υγραέριο.
ΕΞΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ_______ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
Είναι πιστοποιημένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και εγγυήσεις που επιβάλλονται
και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει τους πλέον αξιόπιστους οίκους εξωτερικού όπως:
M-Design (Βελγίου), Gazco (Αγγλίας).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ