Χειροποίητες Εστίες

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΖΑΚΙ ΑΠΟ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ

Είναι η πιο απλή και διαδεδομένη περίπτωση
τζακιού, που έχει και το χαμηλότερο ποσοστό
απόδοσης περίπου 10%. Η απόδοση της
θερμότητας γίνεται μόνο μέσω της ακτινοβολίας
χωρίς την δυνατότητα διοχέτευσης θερμού αέρα
στο χώρο.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΖΑΚΙ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ

Το τζάκι με εστία από χυτοσίδηρο (μαντέμι)
λόγω της αντοχής του στις πολύ υψηλές
θερμοκρασίες και της καλής αγωγιμότητας έχει
την δυνατότητα να την μεταφέρει αποτελεσματικά
μέσα στον χώρο. O βαθμός απόδοσης της εστίας κυμαίνεται περίπου στο 20%.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ

Το ενεργειακό τζάκι διαφέρει από τοχειροποίητο τζάκι στην αντοχή και κυρίως στις πολύ υψηλές
αποδόσεις του που φθάνουν στο 70-75%.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ